dummy
Prev Image of Next
 • Round green couch resembling topiary. Upholstery is dark green velvet
  Zoe Penina Baker
 • ...
  Zoe Penina Baker
 • Detail of corner of couch
  Zoe Penina Baker
 • detail of back of couch
  Zoe Penina Baker
 • Wide shot of couch in gallery
  Zoe Penina Baker